• Luopioinen 1868-2006

    Luopioisten historia 1868-2006 on hanke, jonka tarkoitus on julkaista historiakirja itsenäisen kunnan ajalta. Hankkeen takana ovat Kukkia-Seura ry ja Sydän-Hämeen Sukututkijat ry.
  • Aineistopankki

    Aineistopankki on säilytyspaikka hankkeen aikana kerätylle tiedolle.
  • Rahoitus

  • Ylläpitäjät

    Sivustoa ylläpitävät Tomi Riihiranta 0405149575 tomi.riihiranta (at) gmail.com ja Kari Laine 0407171335 klaine22 (at) gmail.com
  • Lähetä viesti

Kunta

Luopioisten kunnan arkisto

Yksityisarkistot

Luopioisten kunta, Kunnalliskertomus. Luopioisten kunta: Luopioinen. Vuodet 1928, 1931, 1936, 1937, 1938, 1941, 1942, 1944, 1946, 1955, 1956, 1957,1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1955, 1966, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979. Osmo Rekolaisen arkisto.

Rekolainen, Toivo, Luopioisten kunnan nuijamiehet 1868 – 1978. Julkaisematon. Osmo Rekolaisen arkisto.

Kirjastoissa (PIKI-verkkokirjasto) oleva aineisto

Haapala, Pertti, ’Maaseudun liikaväestöongelman syntyminen 1800-luvulla: empiiristä aineistoa Hämeestä’, Sosiologia 1964.

Lehtovuori, Päivi, Jäteveden käsittelyn tarkennetut vaatimukset haja-asutusalueelle : Hauhon, Lammin, Luopioisten, Pälkäneen ja Tuuloksen kunnissa. Hämeen ympäristökeskus: Hämeenlinna, 2003.

Luopioisten kunta, Kunnalliskertomus. Luopioisten kunta: Luopioinen. Vuodet 1966 – 1997.

Luopioisten kunta, Luopioisten asuntotuotanto-ohjelma 1975-79. Luopioisten kunta: Luopioinen, 1974.

Luopioisten kunta, Kuntasuunnitelma ja asunto-ohjelma. Luopioisten kunta: Luopioinen, 1981.

Luopioisten kunta, Kuntasuunnitelma: elinkeino-ohjelma. Luopioisten kunta: Luopioinen 1975.

Luopioisten kunta, Kuntasuunnitelma: matkailuohjelma. Luopioisten kunta: Luopioinen, 1975.

Luopioisten kunta, Kuntasuunnitelma: perusselvitykset. Luopioisten kunta: Luopioinen, 1975.

Luopioisten kunta, Tilinpäätös- ja toimintakertomus. Luopioisten kunta: Luopioinen 1998.

Luopioisten kunta, Toiminta- ja taloussuunnitelma vv. 1976-80. Luopioisten kunta: Luopioinen, 1975.

Pirkanmaan Maatalouskeskus, Luopioisten maatilatalouden kehittämisselvitys 1978. Pirkanmaan Maatalouskeskus: Tampere, 1978.

Pirkanmaan Maatalouskeskus, Luopioisten maatalouden seurantatutkimus v. 1976-1982. Pirkanmaan Maatalouskeskus: Tampere, 1983.

Pirkanmaan Maatalouskeskus, Tukitoimet Luopioisten maatalouden kehittämiseksi. Pirkanmaan Maatalouskeskus: Tampere, 1980.

Pirkanmaan ympäristökeskus, Luopioisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Luopioisten kunta ja Pirkanmaan ympäristökeskus: 2004.

Salomäki, Paula ym., Luopioisten Kukkian ranta-alueiden maisemanhoitosuunnitelma. Hämeen Maaseutukeskus: 2002.

Tampereen seutukaavaliitto, Pirkanmaan kaavataloustutkimus. Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kuru, Luopioinen, Mouhijärvi, Orivesi, Parkano, Valkeakoski, Virrat / 2B, Asuntoalueiden käyttö- ja kokonaiskustannukset. Tampereen seutukaavaliitto: Tampere, 1986.

Varhe, Seppo, Palvelujen laatu Kaakkois-Pirkanmaan kunnissa. Efektia Oy: 2000.

Päivitetty 24.3.2020